Debatterte hjartesaker

 Nyhende  Innspel avslått på Debatterte hjartesaker
sept 042015
 
Anja Heggholmen var positiv til arbeidsinnvandring

Anja Heggholmen var positiv til arbeidsinnvandring

Samferdsle og innvandring var to av dei heitaste temaene då lokalpartia barka saman under debatten Me snakkast på biblioteket i Bekkjarvik i går. Helge André Njåstad (Frp) argumenterte for at samferdsle er viktigast i Austevoll i framtida, medan Anja Heggholmen (Ap) meinte at ein bør gjera meir for flyktningar.

Politikarar frå ulike parti vart beden om å svara på ei rekkje aktuelle spørsmål om ulike tema, som kan ha innverknad på Austevoll i framtida.

Continue reading »

«Gamle Gardar» vert spiker

 Nyhende  Innspel avslått på «Gamle Gardar» vert spiker
sept 042015
 
"Gamle Gardar" vert spiker

Knappe fire år etter at familien Halstensen henta heim reiarlaget sin fyrste fiskebåtvert båten sendt til opphogging. Båten vart bygd i jern i Storbritannia for 130 år sidan. – Det var vore tæring i skroget, mest truleg medan båten låg i Bekkjarvik, noko som ville gjort ein reperasjon særleg kostesamt, seier Inge Halstensen. 15 millionar kroner, og det før oppussinga av resten av båten kunne komma i gang, er pris. Inge forklarar situasjonen med vanskar med elektrisiteten om bord, og les meir

Spør ordførarkandidatane

 Nyhende  Innspel avslått på Spør ordførarkandidatane
sept 042015
 
Spør ordførarkandidatane

I avisa denne veka kan du lesa ordførarkandidatane sine svar på spørsmål om skule og oppvekst. Neste veke kjem den siste utgåve før kommunestyrevalet 14. september, og me oppfordrar lesarane våre til å senda oss spørsmål om HELSE, OMSORG og SOSIALE TEMA innan komande sundag, 6. september. Som innsendar av spørsmål er du anonym.

700 000 over takst

 Nyhende  Innspel avslått på 700 000 over takst
sept 042015
 
700 000 over takst

Hytteeigarar i Austevoll skal ikkje sjå bort frå ei god auke i verdien på bygget. Nyleg vart eit hytte på Barmen, Austevollshella, selt for 4,8 millionar – 700 000 kroner over takst.

Lovande hestmakrellfiske

 Nyhende  Innspel avslått på Lovande hestmakrellfiske
sept 032015
 
Lovande hestmakrellfiske

I går fekk ”Hardhaus” ei fangst på 70 tonn med hestmakrell. Fullmåne kan vera årsaka til det uventa fisket, men den tidlege starten lovar òg godt for hausten, ifylgje dagleg leiar i Hardhaus AS, Inge Møgster. – Makrellfisket byrjar vanlegvis i september, så dette tidlege hestmakrellfisket lovar godt for haustsesongen, seier Møgster. – Eg trur berre at dette er ei innleiing på noko som det vil verta endå meir av i haust, fortel han. Han vektlegg at månen kan ha les meir

Endeleg betre mobildekning

 Nyhende  Innspel avslått på Endeleg betre mobildekning
sept 032015
 
Endeleg betre mobildekning

Ny teknologi på plass i tre master i Austevoll sikrar betre mobil- og 4G-dekning i fleire delar av Austevoll. Innsida av skapet på stasjonen på Nautøy vert inspisert av Pål Lukasbakken i Telenor, medan ordførar Renate Møgster Klepsvik og avdelingsleiar Lars-Erling Horgen fylgjer interesserte med.

Etterlyser varme

 Nyhende  Innspel avslått på Etterlyser varme
sept 032015
 
Etterlyser varme

Helga Eggøy er dødsjuk, men den tidlegare SP-politikaren let ikkje dét setja ein stoggar for engasjementet. Det er slett ikkje så bra med standarden på helsetenestene som mange politikarar vil ha det til, meiner ho. No vil ho ha meir varme inn i tenestene, og i samfunnet elles.

Ny oppfinning

 Nyhende  Innspel avslått på Ny oppfinning
sept 032015
 
Ny oppfinning

Arne Bakke (32) har kome med ein ny oppfinning som gjer det enklare å vaska leppefisk-skjul. Dette er ein spylar som ein kan styra gjennom automatikk, og difor slepp å gjera dette manuelt som tidlegare. Meir som selskapet finn di i avisa denne veka.