Mosjon på matter

 Nyhende  Innspel avslått på Mosjon på matter
sep 222017
 

Marion Hagen Ellingsen, Victoria Godø, Magnus Emil Bjørkelund, Domas Abazorius, Isabella Sjursen og Mikael Neumann hoppar som froskar. Tekst og foto: May Linn Clement.

Barna ligg samamrulla som små frø i jorda, eller hoppar som froskar når Marie H. Skulstad har yogatimar i Hoppensprett Haugland Gardsbarnehage. Gjennom eit eventyr der barna sjølve er skrivne inn, rettleiar ho dei med pusteøvingar, avslapping og gøy trening.

Les meir i Marsteinen neste veke.

Siste innspurt rundt kystsoneplanen

 Nyhende  Innspel avslått på Siste innspurt rundt kystsoneplanen
sep 212017
 

Morten Storebø (H) seier det knapt har gått éi veke etter han vart ordførar i 2015, utan at han har arbeidd med regional kystsoneplan. Førre veke møtte han fylkespolitikarar og representantar frå dei andre kommunane som er omhandla av planen.
– Planen er for detaljert. Det høyrer ikkje heime i ein overordna, regional plan å seia på millimeteren kor stort eit naust skal vera, seier ordførar Morten Storebø. Han har fleire problem med kystsoneplanen, som skal opp og avgjerast i fylkestinget den 3. oktober.
– Formålet med planen er eigentleg bra, men når me ser korleis han hindrar utvikling i havbruksnæringa, vil det ha store konsekvensar for oss, seier Storebø til Marsteinen. Han hadde ei god kjensle etter møtet førre veke.
– Eg har inntrykk av at fylkespolitikarane ynskjer å koma oss i møte på viktige punkt, og at dei vil ha eit breitt politisk forlik i fylkestinget. Det er positivt.

Samlar inn til demens-forsking

 Nyhende  Innspel avslått på Samlar inn til demens-forsking
sep 212017
 

På laurdag vil bøsseberarar frå Nasjonalforeningen Austevoll Demensforening saman med Stolmen Helselag stå ved butikkar i kommunen, og samla inn pengar til Demensaksjonen. Midlane går til forsking på demens, ein dødeleg hjernesjukdom som i dag rundt 77 000 nordmenn er råka av.
– Fleire forskarar ser det no som sannsynleg at me vil knekka demenskoden i nær framtid, og me ser fram til den dagen me ikkje treng uroa oss for demens, skriv Nasjonalforeningen for folkehelsen i eit presseskriv.

Ikkje set garn nær gytebekkar

 Nyhende  Innspel avslått på Ikkje set garn nær gytebekkar
sep 212017
 

Politiet sjekkar maskevidde på dei ulovlege garna dei konfiskerte denne veka. Reglar og føreskrifter som gjeld ser du under.

 

Desse reglane må du fylgja om du fiskar med garn. Sjå elles nyhendesak i avisa i dag. Continue reading »

Store ballar til beundring

 Nyhende  Innspel avslått på Store ballar til beundring
sep 212017
 

Gro van der Meeren vil gjerne ha hendene sine på geléballane.

Ein uidentifisert geléball har gjort Gro van der Meeren og Havforskingsinstituttet til medieynglingar dei siste vekene. Sjølv har ho klåre teoriar om kva ho trur ballen er … Continue reading »

”Hardhaus” i gang med makrellen

 Nyhende  Innspel avslått på ”Hardhaus” i gang med makrellen
sep 212017
 

«Hardhaus» i aksjon denne veka. Makrell vert det òg. Foto: Olav Endre Drønen.

Fleire av austevollbåtane har løyst tampen og teke fatt på makrellen. I går hadde ”Hardhaus” 130 tonn av snøggsymjaren på RSW-tankane sine å skriva heim om.

– Me ligg og kavar på nót. Det er dårleg vêr og makrellen er vanskeleg å få, seier skipper Geir Møgster til Marsteinen. Skipperen kan melda at dei knapt har kome i gang med fiskeriet, men at makrellen ser ut til å ha ein viss storleik i år: 450 gram i snitt så langt.
Geir Møgster har relativt god tru på prisnivået under årets makrellsesong, og karakteriserer dette fiskeriet både som det mest spanande og innbringande for året.
– Det er mykje makrell i havet, og me uroar oss over at Det internasjonale havforskingsrådet, ICES, ser ut til å tilrå lågare kvotar til neste år. Dette stemmer overhovudet ikkje inn i røyndomsforståinga vår, seier ”Hardhaus”-kapteinen.
Salsleiar Odd Andersen i Norges sildesalgslag håpar på ei god prisutvikling i marknaden. Enno ser det ut til at den meste prisdrivande marknaden, Japan, ikkje har kome med tyngde på banen.
– Det er litt tidleg å spå om prisen, sidan einskilde kort ikkje er delte ut enno, seier Andersen. Heilt i starten av sesongen er snittprisen i år like over ni kroner per kilo, medan han i fjor låg 23 øre høgare med 9,32 kroner per omsette makrellkilo.

 

Høge resultat etter storkontroll

 Nyhende  Innspel avslått på Høge resultat etter storkontroll
sep 192017
 

Kontrolleiar Birger Lønne seier at sikring av barn er noko dei tek på alvor. – Me driv òg rettleiing og opplæring på dette når me har kontroll, seier han.

Manglande og dårleg sikring av barn var blant det kontrollørane frå vegvesenet registrerte i Austevoll i går.

I går vart 67 køyretøy vinka inn til sida då Statens Vegvesen gjennomførte kontrollar fleire stadar i Austevoll i går. Tolv personar fekk gebyr for manglande bilbelte, og ein førar vart meld for å ha eit usikra spedbarn i bilen.
– Me såg fleire tilfelle av dårlig sikring av barn. Dette tek me særs alvorleg. Barn er ei gruppe som ikkje kan bestemma slikt sjølv, at dei er forsvarleg sikra er opp til dei vaksne. Resultata me har etter kontrollen synest eg er høge. Me kjem til å ha fleire kontrollar i Austevoll, seier kontrolleiar Birger Lønne til Marsteinen.

Les meir om kontrollane i Marsteinen på torsdag.

Skamplett på Hevrøy

 Nyhende  Innspel avslått på Skamplett på Hevrøy
sep 142017
 

Det står ille til med den verneverdige sveitservillaen på Hevrøy. (Tekst og foto: Trond Hagenes.)

I over eitt tiår har huset frå 1800-talet stått til nedfalls på Hevrøy. No håpar velforeininga at kommunen tørkar støv av saka. Fyrste pålegg vart gjeve i desember 2007, og er enno ikkje gjennomført.

Les saka i Marsteinen.

Fnising, fotball og sjakk matt

 Nyhende  Innspel avslått på Fnising, fotball og sjakk matt
sep 142017
 

Oppvarming og leik: Nicklas Økland og Tristan Taranger kjempar om å verta fyrstemann å klappa trenar Trond Fredrik på handa. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Når skuledagen er ferdig på Storebø, bussar ei gruppe åtte- og niåringar rett til samfunnshuset på Hundvåkøy. Der held Trond Fredrik Ludvigsen dei i aktivitet.

Les heile saka i Marsteinen.