apr 102014
 

skulekritiske
Mange lokalpolitikarar meiner at prosessen med anbod på skulane har gitt ei fullstending feil løysning. Narve Møgster (t.h, Frp) ynskjer å starta på nytt.

Ny Sol-li straks klar

Ny Sol-li straks klar

For tilsaman 16 millionar kroner blir no den nye Sol-li barnehagen bygd i Gråsidalen. Barnehagen skal etter planen stå ferdig i august.
Etter å ha drive barnehagen i 20 år, er det på tide å byggja nytt barnehagebygg. Etter å ha sett ei stor vekst dei siste åra, med ventelistar og forespurnadar, kan Ann-Elen Waage Drivenes [...]

Retningslinjer for hjulkapslar

Retningslinjer for hjulkapslar

Omtrent slik, med fronten ut, føreslår eg at du set opp forkomne hjulkapslar. Denne står ved krysset til Kolbeinsvik. Fotokreditering til den gode kollegaen min, Marius.
Å finna att ein tapt hjulkapsel, skulle visa seg å vera lettare gjort enn sagt.
Her ein dag oppdaga eg at eg berre hadde tre hjulkapslar på bilen min. Kapselen på [...]