Nytt steg mot skulenedlegging

 Nyhende  Innspel er slegne av
okt 202014
 
Det vart ingen konsensus mellom Framstegspartiets Renate Møgster Klepsvik og Ingrid Møgster (Arbeidarpartiet) i dagens formannskapsmøte. Likevel var møtet eit nytt steh mot nedlegging av tre barneskular i kommunen.

Det vart ingen konsensus mellom Framstegspartiets Renate Møgster Klepsvik og Ingrid Møgster (Arbeidarpartiet) i dagens formannskapsmøte. Likevel var møtet eit nytt steg mot nedlegging av tre barneskular i kommunen.

Fleirtalet i formannskapen gav i dag tilråding om at skulane i Kolbeinsvik, på Møkster og på Trolandshamar skal leggjast ned i tråd med rådmannen si tilråding, med tilleggspunkt.

Continue reading »