Den polske ambassadøren helste på Sildajento

 Nyhende  Innspel avslått på Den polske ambassadøren helste på Sildajento
mai 212018
 

Frå venstre: Ruth Grung (Ap), Iwona Woicka-Żuławska (polsk ambassadør), Sildajento, Silje Hjemdal (Frp) og Helge André Njåstad (Frp). Foto: May Linn Clement.

Då stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) høyrte at den nye ambassadøren frå Polen skulle til Hordaland, var han rask med å føreslå ein visitt innom Austevoll.
I dag fekk Iwona Woicka-Żuławska køyretur gjennom kommunen, historietime med Inge Halstensen og helsa på polske arbeidarar i Bekkjarvik.

Les meir i avisa på torsdag.

Skyss vil redusera rutetilbodet

 Nyhende  Innspel avslått på Skyss vil redusera rutetilbodet
mai 162018
 

Skyss vil gje noko færre avgangar i helgene, men med ei nattferje natt til sundag. Her ligg MF ”Møkstrafjord” frå kai på Hufthamar tidlegare i vår.

Skyss inviterer Austevoll kommune til dialogmøte om eit forslag til nye ferjeruter frå årsskiftet. Ordførar Morten Storebø (H) er lang frå nøgd med framlegget til Skyss.

 

Om ein ser bort frå ei nattferje frå Krokeide klokka 00:20 natt til sundagar, er det få store endringar å spora frå dagens rutetabell til framlegget for nye avgangar frå nyttår. På kvardagar kan jamvel sisteavgangane både frå Krokeide (i dag 22:40) og Husavik (i dag 20:30) begge verta flytta fram med fem minutt.

– Hovudkravet vårt er at opningstidene skal auka, ikkje at det skal gå andre vegen, kommenterer ordførar Morten Storebø. Han er heller ikkje nøgd med talet på rundturar vert redusert, både på laurdagar og sundagar. Ordføraren ser fram til å få informasjon om kvifor Skyss ynskjer å redusera talet på avgangar.

Morten Storebø seier òg at han ventar attendemelding frå fylkeskommunen om det let seg gjera å setja inn ei nattferje på sambandet i nord, og at det finst vilje til eit spleiselag.

– Me må både kostnadar og inntektspotensiale i ei slik ordning, seier Storebø. Han peikar på at møtet med fylkeskommunen fann stad i februar, og at han så seint som i går var i kontakt med fylkesvaraordføraren i denne saka.

 

Skrudde på vatnet til dei ytre øyane

 Nyhende  Innspel avslått på Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
mai 162018
 

Roger Jørgensen fekk æra av å skrua open vatnet, som gjer kvardagen på Møkster enklare – og vatnet langt betre å drikka.

10 000 meter med undervassleidning skulle til for at innbyggjarane på Møkster kunne vifta farvel til dårleg brønn- og borehólvatn. Det gjorde dei med flagg og hurrarop.

 

Rundt rekna 130 nye vassabonnenttar kan etterkvat kopla seg på vassleidninga som Austevoll rør og avløp har strekt til Hevrøy, Litlakalsøy og Møkster. Ti kilometer med røyr gjev fastbuande og feriegjestar på øyane i havgapet friskt og klårt drikkevatn frå vassverket ved Kjempefaret.

30 møkstringar, nokre gjestar frå Litlakalsøy og tilsette frå kraftlaget møtte opp for å vera vitne til opninga av vatnet. Geir Bergflødt, som er administrerande direktør i Austevoll kraftlag, roste vellaga på dei tre øyane som troppa opp på kontoret hans for på dagen for fire år sidan og bad om vatn. Fyrste kontakten mellom Odd Brekke og innbyggjarane ytst i havgapet var før AVA si tid.

– Til å byrja med såg me ikkje på prosjektet som mogleg å gjennomføra, men etterkvart slo det oss at jaudå, dette kunne me klara, mykje grunna påtrykket frå øyane, sa Bergflødt til publikum på kaien.

Røyra som er nytta har lekam for å søkkja inne i seg, og det gjorde arbeidet lettare, og kabellengda mindre utsett for slitasje, samanlikna med andre løysingar der ein har nytta lodd. Bergflødt prisa eigen organisasjon, som kunne ta prosjekteringa innomhus.

Resten av saka les du på papir eller PDF i dag.

Takksame for auka fokus på lokal handel

 Nyhende  Innspel avslått på Takksame for auka fokus på lokal handel
mai 112018
 

Silje Blix og Christina Hausberg held begge til på Bekkjarvik torg, og er glade for å ha butikkane i nærleiken av kvarandre.
– Då kan me gje kvarandre råd, og spørja om vanlige «nabotenester» om det er noko me manglar, som kassarull eller tape, seier Silje med glimt i auga.

 

Fleire av butikkane i Austevoll seier at dei merkar ein auke i handelen samanlikna med fjoråret, og peikar på større fokus på lokal handel som ein av grunnane for dette.

– Om ikkje folk hadde handla lokalt så hadde me ikkje overlevd, poengterer Christina Hausberg. Ho har sidan juli i fjor vore dagleg leiar av sportsbutikken Bekkjarvik sport og fritid, og seier at ho merkar at fleire kundar er meir medvitne når dei skal handla sko og klede.
– Mange kjem innom butikken for å sjå kva eg har, istadenfor å reisa rett til byen for å handla der. Eg er veldig takksam for at folk vel å nytta seg av dei butikkane som er her ute, det er jo det som gjer at me kan fortsetja, smiler Hausberg.

Continue reading »

Vart hanka inn i bransjen

 Nyhende  Innspel avslått på Vart hanka inn i bransjen
mai 092018
 

– Fire år i lære går heilt fint, seier Roald Emil Bjånesøy (21). Han vart tilbudd læreplass medan han arbeidde på Coop Extra. Tekst og foto: May Linn Clement.

Roald Emil Bjånesøy (21) vart tilbudd læreplass medan han sat i kassen på Coop’en. Continue reading »

Tare på opp og fram

 Nyhende  Innspel avslått på Tare på opp og fram
mai 092018
 

Taren som her vert hausta, vart sett ut som småplantar i desember. Tekst og foto: May Linn Clement.

– Om to-tre månader får du kjøpt dette i butikken. Definitivt.
Continue reading »

Forlenga garasjen for Cadillac’en

 Nyhende  Innspel avslått på Forlenga garasjen for Cadillac’en
mai 042018
 

– Det som overraska meg då eg kjøpte bilen for fem-seks år sidan, er kor moderne og robust han er. Har er frå 1969, har automatgir og elektriske vindauge, og alt fungerer, seier Eilif Andorsen. Tekst og foto: May Linn Clement-

Nokon markerer våren med å byta ut kledegarderoben, andre skiftar køyretøy. Continue reading »

Ein kunst for lystfiskarar

 Nyhende  Innspel avslått på Ein kunst for lystfiskarar
mai 032018
 

Thorgeir Gustavsen i raudt instruerer Tore Storebø Salthella om flugekastinga. Bak har Rita Gurvin Sviggum fått has på teknikken.

Fargerike snører buktar seg i lufta, tilsynelatande lever dei nesten sine eigne liv trass at det er eit menneske som står i enden og gjer smått merkelege rørsler med flugestengene sine.

 

Å seia at austevollingar har flugefiske i blodet er å ta for hardt i. Når Austevoll jakt- og fiskelag arrangerer kurs med mentor frå Noregs castingsforbund, troppar eit knapt dusin ivrige fiskarar opp. Thorgeir Gustavsen er generalsekretær i forbundet og har teke vegen over fjellet for å læra frå seg den edle flugefiskekunsten til både unge og middelaldrande.

– Det er ein ting som gjeld – det er å øva, seier den ivrige flugefiskaren, som tek mål av seg til å konkurrera i verdsmeisterskapen i flugecasting i Storbritannia seinare i år. I dag er det eit heilt anna nivå på deltakarane. Målet for mange er berre å få flugelina og fortommen til å strekkja seg heilt ut. Om du ikkje har den rette teknikken, landar lina og fortom gjerne som ein buktande slange. Det eignar seg mest til å skremma bort eventuelle laksefiskar du helst vil skal bita på flugekroken din, ikkje flykta frå han.

Les meir i Marsteinen denne veka – me har òg vore på fisketur med Arne Lunde.