Butikk med sjel

 Nyhende  Innspel avslått på Butikk med sjel
okt 012017
 
Butikk med sjel

– Det vert 25 kroner, seier Steinar Aarland i kassa. – Då kan eg finna litt til, seier Eirik Blix (9) og tek godteposen med seg inn att i butikken. Han kjem snart attende til kassa. – Er det 30 kroner du har? Då har du råd til éin ting til. No var det 29, Les meir

Austevollsjark sokk i Skoltafjorden

 Nyhende  Innspel avslått på Austevollsjark sokk i Skoltafjorden
okt 012017
 
Austevollsjark sokk i Skoltafjorden

Sjarken «Astrid» sokk utanfor Kvalvågen på morgonen sundag. Båten var på makrellfiskeri, og hadde kasta då båten krenga. Sjarkeigar Anders Magne Taranger fortel til BT.no at han ikkje kan forklara kantringa, og at det i alle høve ikkje er snakk om for mykje makrell i nóta, slik Hovudredningssentralen i Sør-Noreg tidlegare skal ha uttalt. Dei fem Les meir

Nye reglar for hummarfisket

 Nyhende  Innspel avslått på Nye reglar for hummarfisket
sep 282017
 
Nye reglar for hummarfisket

Når hummarfisket opnar, må du mellom anna ha registrert deg hos fiskeridirektoratet før den fyrste teina går i sjøen. Frå neste år kjem det krav om at delar av tråden i teina skal vera nedbryteleg.   Ei rekkje ferske reglar er på plass når hummarsesongen startar sundag, der den største endringa er at kvar fiskar Les meir

Tradisjonsmat for ganen

 Nyhende  Innspel avslått på Tradisjonsmat for ganen
sep 282017
 
Tradisjonsmat for ganen

Et du med augo, får du gjerne vanskar med kams. Lukkar du dei og let ganen gjera jobben, forstår du kanskje kvifor retten vart omtala som havstrilens nasjonalrett.   Kva får godt vaksne menneske til å funkla i augo og slikka seg om munnen når denne tilsynelatande udelikate retten blir samtaleemne? Nærare to tiår etter Les meir

Mosjon på matter

 Nyhende  Innspel avslått på Mosjon på matter
sep 222017
 
Mosjon på matter

Barna ligg samamrulla som små frø i jorda, eller hoppar som froskar når Marie H. Skulstad har yogatimar i Hoppensprett Haugland Gardsbarnehage. Gjennom eit eventyr der barna sjølve er skrivne inn, rettleiar ho dei med pusteøvingar, avslapping og gøy trening. Les meir i Marsteinen neste veke.

Siste innspurt rundt kystsoneplanen

 Nyhende  Innspel avslått på Siste innspurt rundt kystsoneplanen
sep 212017
 

Morten Storebø (H) seier det knapt har gått éi veke etter han vart ordførar i 2015, utan at han har arbeidd med regional kystsoneplan. Førre veke møtte han fylkespolitikarar og representantar frå dei andre kommunane som er omhandla av planen. – Planen er for detaljert. Det høyrer ikkje heime i ein overordna, regional plan å Les meir

Samlar inn til demens-forsking

 Nyhende  Innspel avslått på Samlar inn til demens-forsking
sep 212017
 

På laurdag vil bøsseberarar frå Nasjonalforeningen Austevoll Demensforening saman med Stolmen Helselag stå ved butikkar i kommunen, og samla inn pengar til Demensaksjonen. Midlane går til forsking på demens, ein dødeleg hjernesjukdom som i dag rundt 77 000 nordmenn er råka av. – Fleire forskarar ser det no som sannsynleg at me vil knekka demenskoden Les meir

Ikkje set garn nær gytebekkar

 Nyhende  Innspel avslått på Ikkje set garn nær gytebekkar
sep 212017
 
Ikkje set garn nær gytebekkar

  Desse reglane må du fylgja om du fiskar med garn. Sjå elles nyhendesak i avisa i dag.

Store ballar til beundring

 Nyhende  Innspel avslått på Store ballar til beundring
sep 212017
 
Store ballar til beundring

Ein uidentifisert geléball har gjort Gro van der Meeren og Havforskingsinstituttet til medieynglingar dei siste vekene. Sjølv har ho klåre teoriar om kva ho trur ballen er …