2017

 1. Julelyskongen
 2. Lanserer gullegg i dag
 3. Må venta på ”Møkstrafjord”
 4. Njåstad med sterk kritikk av kommunen
 5. Kampklar
 6. Fiskerihistorie i 2018 òg
 7. Brøytar seg gjennom klagestorm
 8. Julebord på po-senteret
 9. Noella flyttar inn i portalen
 10. Stensland attende til moderskipet
 11. Trio med tull, trall og tru
 12. Best i fylket – nestbest i landet
 13. – Dette er berre starten
 14. Sterk mat til folket
 15. Sirleg og syrleg sørleg i kommunen
 16. Så gjer me slik når til kyrkja me går
 17. Når nettene blir lange …
 18. Farsdag i emning
 19. Lesarbrev: Røde Kors Beredskapsvakt i Austevoll, bli med!
 20. Då penselen beit seg fast
 21. Handelstanden inviterer inn i julevarmen
 22. Veg regna bort, ventar på betre vêr
 23. Grønt glimt i auga
 24. Kva om AIK var ein mann på 50?
 25. Klagar på kystsoneplanen
 26. Politiet rettar blikket på lysbruk
 27. Hjul med din glede
 28. – Der kjem da! Dritkult!
 29. På jakt etter ny rådmann
 30. Fekk smaka på leiarlivet
 31. Opnar ny dør
 32. Austevoll bryt lov og forskrift
 33. Sportsstjerner in the city
 34. Seks stadar aktuelle som hummarverneområde
 35. Startar samtalegrupper for pårørande til demente
 36. Har du høyrt?
 37. Frustrerte etter makrellråd
 38. Hummarbruk set ferja ut av spel
 39. 8000 meir på tre år
 40. Butikk med sjel
 41. Austevollsjark sokk i Skoltafjorden
 42. Nye reglar for hummarfisket
 43. Tradisjonsmat for ganen
 44. Mosjon på matter
 45. Siste innspurt rundt kystsoneplanen
 46. Samlar inn til demens-forsking
 47. Ikkje set garn nær gytebekkar
 48. Store ballar til beundring
 49. ”Hardhaus” i gang med makrellen
 50. Høge resultat etter storkontroll
 51. Skamplett på Hevrøy
 52. Fnising, fotball og sjakk matt
 53. Pusta liv i kongen
 54. Held auge med valet
 55. Sans for sopp
 56. Vil løfta fagskulane
 57. PETIT: Finta ut i pengeskåpet
 58. Eid som takk
 59. Lange liner for Inge
 60. Må justera opp dataen
 61. Siste innspurt for Helge André
 62. Byggjer Noregs største
 63. Klare meldingar til «servietten»
 64. Medan me ventar på brannbilen …
 65. Gira opp då han runda 40
 66. Bruk og sel-mentalitet
 67. Tradisjonsrikt NM
 68. Sekkingstad kjøper «Sjøglans»
 69. Kjellarklubben
 70. Trailer inn i personbil – fire køyretøy involvert
 71. Sommarpraten: Petter Elinas og Carolina
 72. Gjev nytt liv til gamle låtar
 73. Meir enn ein butikk
 74. Verdas tyngste maraton?
 75. Fast jobb til Christer
 76. Testar ut Norway Cup
 77. Køyrer stil på Litlakalsøy
 78. Ikkje bestefar, men kjernekar
 79. 8 feil = 8 pushupar
 80. Mellom blomar og berg
 81. Slutt på softis og svela?
 82. Frå vrak til topptrent
 83. Ny reisetrend til øyane
 84. Håpar på historisk oppvakning
 85. Fortvilar over kommunalt forfall
 86. Rusen som fiende
 87. ECOSubsea er klare til å veksa
 88. Full fridom og frisk fart
 89. God figur av AIK-karane
 90. Superyachtar finn Bekkjarvik
 91. I dag er det slutt for FM-kanalane til NRK
 92. Send oss bilete frå fotballhelga —>
 93. Fullversjon: Enorm påkjenning etter hesteovergrep
 94. Fiskaren og havet: Nils Ingolf Haugland og Jermund Skår
 95. Prinsessene ingen kunne målbinda
 96. Knall, gjall og liten ball
 97. Med vinden som motor
 98. Oppdatering laurdag: No kan vatnet drikkast
 99. Onkel Christer
 100. Viser innsida av smørauga
 101. Lars Helge viste statsministrane oppdrett
 102. KrF-leiaren inviterer til ope møte
 103. Rasande på Fosen Namsos
 104. Heidrar kysthistoria i Hengjo
 105. SIL i 60
 106. Korps på frammarsj
 107. Vårens musikalske suksess
 108. Sølvpuss før syttande
 109. «Møkstrafjord» ny ferje frå 1. januar
 110. Friske ferjemidlar frå regjeringa
 111. Servicebåt mot svinn
 112. Vikki i generasjonar
 113. Då politikarane vart vaksne
 114. Songgalleriet gjer comeback
 115. Mark og David fann røtene sine
 116. Plukkar plast for framtida
 117. Andrea og Hanne Alice satsar saman
 118. Aksjonerte mot pokermiljø
 119. Kven er avsendaren?
 120. Klipper seg inn i pensjonisttilværet
 121. Seksten og ny sjark
 122. Herskapleg hygge
 123. Stryk den som ikkje passar
 124. Bitter pille mot Brann
 125. På helsehuset laus
 126. Maritim jubilant
 127. Slepp singel til hausten
 128. Med alt i symjetaka
 129. På handling med Hoppensprett
 130. Brann i fyrste runde
 131. Elholm’en i ny drakt
 132. Brukar 60 millionar ekstra på Austevoll-ferjer
 133. Formannen
 134. Får AIK Brann i fyrste runde?
 135. Kraftlaget opnar Lysglimt-slusene
 136. Gamle bilete
 137. Vidare i cupen
 138. Olsen vil pressa flyprisane ned
 139. I havstrilane sitt kjølvatn
 140. BILETSERIE: Ei komplett servering
 141. Elbil-kongen
 142. Beitar ned hagar og gravminne
 143. Levde opp til forventningane
 144. Puss, puss med trekol og bambus
 145. Ingen personskadar etter frontkollisjon ved Gauksheim
 146. Set vikingtida på kartet
 147. Eksilkunstnaren
 148. Godt med fisk, labert betalt
 149. Røyrleggar – Austevoll Rør
 150. Trusopplæringsmedarbeidar – Austevoll sokneråd
 151. Rubrikk 16. mars -17
 152. Ferievikarar ved Austevoll po-senter
 153. Klar for Cabaret
 154. Blod på tann i Lofoten
 155. Lokalpolitikarane om kjærleik mellom likekjønna
 156. Kampen om kjærleiken
 157. Sol og song om Vestlandet
 158. Enormt mykje plast
 159. Snakkar med strengane
 160. Fabrikktrålar på plass etter ombygging
 161. Slepte skuta i hamn
 162. Mellom vemod og varme
 163. Falsk nyhende på framsida
 164. Rubrikk 2. mars -17
 165. Trafikkuhell ved Naustheller
 166. Medisinutlevering på Storebø
 167. Omsut i praksis
 168. Turn og teater i vinterferien
 169. Haugland tenkjer nytt
 170. Grand old Gudrun
 171. Finsliper musikalen
 172. Glitrande skuleball
 173. Stor framgang for Arne og Britt Kathrine
 174. Frå Vikings til Hengjo
 175. Epistelgjerningane: Epilog til mor
 176. Namna aviser seinka
 177. Revy, lissom
 178. Sansen for arbeidslivet
 179. Nytt vasskilje for Thea og symjegruppa
 180. Opnar om to veker
 181. Rubrikk 16. feb. -17
 182. Vikariat som konsulent, Servicekontoret – Austevoll kommune
 183. Kantinemedarbeidar – Austevoll vidaregåande skule
 184. Mødrer på godt og vondt
 185. Rette og vrange på Fleskaryggen
 186. Med ein bit Sámi
 187. Etterforskar overgrep mot barn
 188. Lærar og barnehagelærar – Austevoll kommune
 189. Kampen om kundane
 190. Velvære i sentrum
 191. Livet i Bøgarden
 192. Frå måling til impregnering
 193. Matros – Kadett – Maskinist – Seistar Holding as, Torangsvåg
 194. Ferievikarar ved Austevoll po-senter
 195. 2 barnehagelærarar og 2 barnehagelærarar i vikariat – Sjøliv FUS barnehage
 196. Inntekter i djupet
 197. Fekk Kero (2) heim i fellesskap
 198. Teiknar ordspel i Marsteinen
 199. Akuttmedisinaren med nybrotsarbeid
 200. Kommunepsykolog, vikariat 100% – Austevoll kommune
 201. Rubrikk 26. jan. -17
 202. MM-feber på Storebø
 203. Distribusjonsvanskar torsdag 19. januar 2017
 204. Coacha av Ap-toppar
 205. Eskil (10) hindra storbrann
 206. Hav- og vêrdama frå Storebø
 207. Eit stort steg nærare realisering
 208. Rubrikk 19. jan -17
 209. 2 barnehagelærarar i vikariat og 1 pedagogisk leiar i vikariat – Sjøliv FUS barnehage AS, Hundvåkøy
 210. «Vidar» kjem med vatn
 211. Etterforskaren Eva
 212. Ny livsstil, nye moglegheiter
 213. Fjoråret eitt av tidenes beste
 214. 800 000 frå Grasrotandelen
 215. Rubrikk 12. jan. 17.
 216. ”Hådn” med nybygg
 217. Kulturprisen til Eva ”på Vodlen” Waage
 218. – Bur du her i leiketøysbutikken?
 219. Godord frå NHO til Østervold-brørne
 220. Kva ser du fram til i år?
 221. Framgang for kompetansesenter
 222. Helseveteranen takkar for seg
 223. Ny kurs for fiskeria
 224. Samferdsle i nyåret
 225. 1,2 % som brannkonstabel og 100% vikariat som lærar – Austevoll kommune
 226. Utvidar opningstidene i Porsdalen