2018

 1. Elise Heggen (18) møtte Solberg (videointervju)
 2. Klart for meirope på biblioteket
 3. Møtte shipping- verda på SMM
 4. Nesten 40 millionar frå havbruksfondet
 5. Eidsheim pusta liv i AIK
 6. Ny stilling til Annette Tøkje
 7. Tilrår å nytta opsjonen
 8. Med blikk for hus
 9. Grindkvalsafari
 10. Idrettsfest på Eidsbøen
 11. Skapte sjansar – tapte for tabelljumbo
 12. – Kven skal hjelpa oss?
 13. Frå gråstein til gull
 14. Kakekunstnaren
 15. Kyst i adle ledd
 16. Mellom pensum og pelletar
 17. Austevoll best på næringsliv
 18. Marsteinen og opninga av Austevollbadet
 19. Havforskarane ryddar Hyltropollen
 20. – Fylkeskommunen sitt ansvar
 21. Billeg med bussen
 22. Haust og hybelliv
 23. Johannes (9) las over 12 000 sider i sommar
 24. Steinsvik legg ned funksjonar i Austevoll
 25. Badet opna
 26. – Austevollbadet går ein trygg veg i møte
 27. Oppdatert: I rute frå klokka 16:45
 28. Krev ekstra mannskap på ferjene
 29. Leiar: Trygge ferjer
 30. – Ver varsame ved skulestart
 31. Tok beslag i 14 teiner
 32. Frå Jordan til småbruksdraum
 33. Ingen plask utan vask
 34. Falt i sjøen, redda seg i land
 35. PETIT: Kor er alle heltar hen?
 36. – Ville vore ein dårleg skurk
 37. Bubil-livet gjev fridom
 38. Lever ut draumen
 39. Reinsefisk for framtida
 40. Tjuvar stal krabbeteiner
 41. – Skal ikkje sjå slik ut
 42. Fiskarar på ungdomskvote
 43. Kritisk låg vasstand
 44. Learning by doing
 45. Heider til «Notmann»
 46. Sigrid tima sommarturane etter cellegifta
 47. Seksualundervising i hagen
 48. Populær konteinar-overnatting
 49. Opnar garden for å hjelpa
 50. Forbod mot å gjera opp eld utandørs
 51. – Kaiar skal ikkje privatiserast
 52. Intimt med Hut
 53. Sursøtt leppefiske
 54. Idyll på Hevrøy
 55. Nótbøtar Hille
 56. Fisk, plask og fest
 57. Branntillaup på Stolmen
 58. Smakfull historietime på Møkster
 59. Venta fire timar på akutthjelp
 60. Svingar seg for Sandtorv
 61. Usminka i motstraum
 62. Sa ja i utmarka
 63. Samskaparen Ingrid
 64. Nye tider frå Husavik
 65. Forventar nær 35 millionar kroner frå Havbruksfondet
 66. Nye lokale gjev bibliotekoppsving
 67. Sommarprat: Myrsnipa Anja Aarland
 68. Siste skrik i Bekkjarvik
 69. Kos på Sørlandet
 70. Nina vert direktør
 71. Meir armslag i nye lokale
 72. Symjedronninga
 73. Brenn for Pride
 74. Servicebåt gjennomfører naudslaktefartøyet sitt
 75. PETIT: Dikatorar, lærkula og Salah
 76. Vikingfamilien frå Tøkje
 77. Bilvask i nye tider
 78. Hadde knapt vore høgare enn Loddo
 79. PETIT: Beinklede eller campingplass
 80. Lesarbrev: OPENHEIT OG YTRINGSKULTUR I AUSTEVOLL KOMMUNE
 81. Gratis delikatesse
 82. På rett kurs
 83. Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget
 84. Forbod mot vasspreiarar
 85. KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande
 86. Den polske ambassadøren helste på Sildajento
 87. Skyss vil redusera rutetilbodet
 88. Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
 89. Takksame for auka fokus på lokal handel
 90. Vart hanka inn i bransjen
 91. Tare på opp og fram
 92. Forlenga garasjen for Cadillac’en
 93. Ein kunst for lystfiskarar
 94. Graskarkonkurranse!
 95. Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
 96. Kystlaget vil nyta kystkulturen
 97. Eit fagbrev på land og eit på vatn
 98. Iherdig innsats mot plast
 99. – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
 100. Løftar havnæringane
 101. Tidleg sans for trearbeid
 102. Rom med utsikt
 103. Fann tonen
 104. Fortvila over manglande tannlegetilbod
 105. Sommarvikar i Marsteinen
 106. Biblioteket – ei kjærleikserklæring
 107. Ulike vegar til kokkefaget
 108. Utklassa etter pause
 109. Utømmelege Inge
 110. Har bestilt ny Hardhaus
 111. Opprettar kontrollområde for ILA
 112. Ingen skot frå hofta
 113. Vil ikkje vifta med paragrafane
 114. Skreddarsydd for meir enn bøker
 115. – Ær’e her’e er party?
 116. Livet med laksen
 117. Kongens fortenstmedalje til Inge Halstensen
 118. ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske
 119. Hjartet av Minde?
 120. Den einaste dama på anlegget
 121. Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?
 122. Kommentar: Leggar med hår
 123. Rår til langvarig prevensjon
 124. Badar for betre psykisk helse
 125. Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv
 126. Bil på taket i Bratta
 127. Tek ingenting for gitt
 128. Får skiljeveggar i fellesdusjen
 129. Vil få fleire unge inn på bustadmarknaden
 130. Ferie heile året
 131. Kjekke dagar som støttekontakt
 132. Trer nåla for fargerike kvardagar
 133. Salto og svalestup på Selbjørn
 134. Kulturprisen til KDV Skulekorps
 135. Tek skippertak for søkjarar
 136. Mor, du hjartegode
 137. Dobbelt fokus på karategjengen
 138. Har starta nettbutikk for hund og katt
 139. Sjarken i hamn
 140. «Møkstrafjord» på veg heim
 141. Vert ny leiar på ASV
 142. Ei hyllest til ungdommen
 143. Frå Salem til Jerusalem
 144. Positive konklusjonar om konkurranseutsetting
 145. Bjarte Madsen (53) innstilt som ny rådmann
 146. Aktiv laurdagskveld
 147. Om bylgjetoppar og bylgjedalar på karrierevegen
 148. Kjem ikkje vidare
 149. Færre, men tyngre politisaker
 150. Grendahuset til sals
 151. Fleire kvinner på topp
 152. Ynskjer skatepark i Austevoll
 153. Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
 154. Trongen for ei kulturendring
 155. Endra livsstil
 156. Attende til normalen
 157. Hiv deg rundt og meld deg på!
 158. Havforskinga på Norge Rundt
 159. Er det noko tess?
 160. Om fortid og framtid
 161. – Har gjeve opp Austevoll kommune