2018

 1. Klår og klok 100-åring
 2. Austevollingen «Northguider» i havsnaud
 3. Kom heim til jul
 4. Spegel, spegel på veggen der …
 5. Fekk livsviktig organ
 6. Åtvarar mot aggressiv køyring
 7. Trekkjer anbod
 8. – Sjekk lysa på bilane
 9. Teige kjøper Haugagut AS
 10. Avisa og posten kjem seinare i desember
 11. LESERBREV: Til alle foreldre med barn i idrettslag.
 12. Heimekino vart snikkarverkstad
 13. Farleg netthets
 14. Høgre-lista er klar
 15. Pustar liv i kystkulturen
 16. Fryktar ran av kysten
 17. Trailer stogga trafikken i Vik
 18. Slik ser det ut på Extra etter Black Friday
 19. LEIAR: Ei kynisk arbeidsgjevarside?
 20. Fleire austevollingar utan vinterdekk
 21. Ingen lock-out
 22. Førebuer seg på lockout
 23. Vil arbeida for å redusera gjelda
 24. Ny medarbeidar i staben
 25. Ynskjer betre tilhøve til Loddo
 26. Kalenderpiken
 27. Hektisk helg for politiet
 28. Ruskøyring enda i grøfta
 29. – Ta julehandelen lokalt
 30. I garasjen til Asle er det øl
 31. Brenn for skolebarna
 32. Gigantanlegg nærare realisering
 33. Ingrid sikra bronsen
 34. Har gått inn i Halloween-modus
 35. Martina og Cassandra vann prisen
 36. Kven har det finaste og største graskaret
 37. Graskarjakta, episode 10
 38. Dei yngste vitja dei eldste
 39. Suppekoking på Gjestgiveriet! (VIDEO)
 40. Møtte Kongen
 41. Føreslår ikkje kutt i ferjerutene i 2019
 42. Graskarjakta, episode 8
 43. Siger ikkje nok til å redda plassen
 44. Graskarjakta, episode 7
 45. Held hjula i gang
 46. Graskarjakta, episode 6
 47. Kongen av kleivane
 48. – Bruk refleks!
 49. Nitrist AIK utklassa av botnlaget
 50. Graskarjakta, episode 5
 51. 18-åring og internasjonal modell
 52. Medan me ventar på ny skule
 53. Vil laga fest for ungdom
 54. Skryt utan pengar
 55. Graskarjakta, episode 4
 56. Graskarjakta, episode 3
 57. Kommuneøkonomien under lupa
 58. Toppjobb i Helse Bergen
 59. Graskarjakta, episode 2
 60. På trening med 2013-kullet
 61. Graskarjakta, episode 1
 62. Førti år med fisk og forsking
 63. Forelska seg i hytta på Eido
 64. Med oldemor på basar
 65. Ulovleg jakt på Selbjørn
 66. Barn + handarbeid = sant
 67. Kor mange lus, Kim Roger?
 68. Reiser til fastlandet for å lufta hunden
 69. Billegare med elbil enn passasjer
 70. Brubygging i hallen
 71. Salmachef til Møkster
 72. Elise Heggen (18) møtte Solberg (videointervju)
 73. Klart for meirope på biblioteket
 74. Møtte shipping- verda på SMM
 75. Nesten 40 millionar frå havbruksfondet
 76. Eidsheim pusta liv i AIK
 77. Ny stilling til Annette Tøkje
 78. Tilrår å nytta opsjonen
 79. Med blikk for hus
 80. Grindkvalsafari
 81. Idrettsfest på Eidsbøen
 82. Skapte sjansar – tapte for tabelljumbo
 83. – Kven skal hjelpa oss?
 84. Frå gråstein til gull
 85. Kakekunstnaren
 86. Kyst i adle ledd
 87. Mellom pensum og pelletar
 88. Austevoll best på næringsliv
 89. Marsteinen og opninga av Austevollbadet
 90. Havforskarane ryddar Hyltropollen
 91. – Fylkeskommunen sitt ansvar
 92. Billeg med bussen
 93. Haust og hybelliv
 94. Johannes (9) las over 12 000 sider i sommar
 95. Steinsvik legg ned funksjonar i Austevoll
 96. Badet opna
 97. – Austevollbadet går ein trygg veg i møte
 98. Oppdatert: I rute frå klokka 16:45
 99. Krev ekstra mannskap på ferjene
 100. Leiar: Trygge ferjer
 101. – Ver varsame ved skulestart
 102. Tok beslag i 14 teiner
 103. Frå Jordan til småbruksdraum
 104. Ingen plask utan vask
 105. Falt i sjøen, redda seg i land
 106. PETIT: Kor er alle heltar hen?
 107. – Ville vore ein dårleg skurk
 108. Bubil-livet gjev fridom
 109. Lever ut draumen
 110. Reinsefisk for framtida
 111. Tjuvar stal krabbeteiner
 112. – Skal ikkje sjå slik ut
 113. Fiskarar på ungdomskvote
 114. Kritisk låg vasstand
 115. Learning by doing
 116. Heider til «Notmann»
 117. Sigrid tima sommarturane etter cellegifta
 118. Seksualundervising i hagen
 119. Populær konteinar-overnatting
 120. Opnar garden for å hjelpa
 121. Forbod mot å gjera opp eld utandørs
 122. – Kaiar skal ikkje privatiserast
 123. Intimt med Hut
 124. Sursøtt leppefiske
 125. Idyll på Hevrøy
 126. Nótbøtar Hille
 127. Fisk, plask og fest
 128. Branntillaup på Stolmen
 129. Smakfull historietime på Møkster
 130. Venta fire timar på akutthjelp
 131. Svingar seg for Sandtorv
 132. Usminka i motstraum
 133. Sa ja i utmarka
 134. Samskaparen Ingrid
 135. Nye tider frå Husavik
 136. Forventar nær 35 millionar kroner frå Havbruksfondet
 137. Nye lokale gjev bibliotekoppsving
 138. Sommarprat: Myrsnipa Anja Aarland
 139. Siste skrik i Bekkjarvik
 140. Kos på Sørlandet
 141. Nina vert direktør
 142. Meir armslag i nye lokale
 143. Symjedronninga
 144. Brenn for Pride
 145. Servicebåt gjennomfører naudslaktefartøyet sitt
 146. PETIT: Dikatorar, lærkula og Salah
 147. Vikingfamilien frå Tøkje
 148. Bilvask i nye tider
 149. Hadde knapt vore høgare enn Loddo
 150. PETIT: Beinklede eller campingplass
 151. Lesarbrev: OPENHEIT OG YTRINGSKULTUR I AUSTEVOLL KOMMUNE
 152. Gratis delikatesse
 153. På rett kurs
 154. Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget
 155. Forbod mot vasspreiarar
 156. KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande
 157. Den polske ambassadøren helste på Sildajento
 158. Skyss vil redusera rutetilbodet
 159. Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
 160. Takksame for auka fokus på lokal handel
 161. Vart hanka inn i bransjen
 162. Tare på opp og fram
 163. Forlenga garasjen for Cadillac’en
 164. Ein kunst for lystfiskarar
 165. Graskarkonkurranse!
 166. Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
 167. Kystlaget vil nyta kystkulturen
 168. Eit fagbrev på land og eit på vatn
 169. Iherdig innsats mot plast
 170. – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
 171. Løftar havnæringane
 172. Tidleg sans for trearbeid
 173. Rom med utsikt
 174. Fann tonen
 175. Fortvila over manglande tannlegetilbod
 176. Sommarvikar i Marsteinen
 177. Biblioteket – ei kjærleikserklæring
 178. Ulike vegar til kokkefaget
 179. Utklassa etter pause
 180. Utømmelege Inge
 181. Har bestilt ny Hardhaus
 182. Opprettar kontrollområde for ILA
 183. Ingen skot frå hofta
 184. Vil ikkje vifta med paragrafane
 185. Skreddarsydd for meir enn bøker
 186. – Ær’e her’e er party?
 187. Livet med laksen
 188. Kongens fortenstmedalje til Inge Halstensen
 189. ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske
 190. Hjartet av Minde?
 191. Den einaste dama på anlegget
 192. Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?
 193. Kommentar: Leggar med hår
 194. Rår til langvarig prevensjon
 195. Badar for betre psykisk helse
 196. Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv
 197. Bil på taket i Bratta
 198. Tek ingenting for gitt
 199. Får skiljeveggar i fellesdusjen
 200. Vil få fleire unge inn på bustadmarknaden
 201. Ferie heile året
 202. Kjekke dagar som støttekontakt
 203. Trer nåla for fargerike kvardagar
 204. Salto og svalestup på Selbjørn
 205. Kulturprisen til KDV Skulekorps
 206. Tek skippertak for søkjarar
 207. Mor, du hjartegode
 208. Dobbelt fokus på karategjengen
 209. Har starta nettbutikk for hund og katt
 210. Sjarken i hamn
 211. «Møkstrafjord» på veg heim
 212. Vert ny leiar på ASV
 213. Ei hyllest til ungdommen
 214. Frå Salem til Jerusalem
 215. Positive konklusjonar om konkurranseutsetting
 216. Bjarte Madsen (53) innstilt som ny rådmann
 217. Aktiv laurdagskveld
 218. Om bylgjetoppar og bylgjedalar på karrierevegen
 219. Kjem ikkje vidare
 220. Færre, men tyngre politisaker
 221. Grendahuset til sals
 222. Fleire kvinner på topp
 223. Ynskjer skatepark i Austevoll
 224. Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
 225. Trongen for ei kulturendring
 226. Endra livsstil
 227. Attende til normalen
 228. Hiv deg rundt og meld deg på!
 229. Havforskinga på Norge Rundt
 230. Er det noko tess?
 231. Om fortid og framtid
 232. – Har gjeve opp Austevoll kommune