2018

 1. Førebuer seg på lockout
 2. Vil arbeida for å redusera gjelda
 3. Ny medarbeidar i staben
 4. Ynskjer betre tilhøve til Loddo
 5. Kalenderpiken
 6. Hektisk helg for politiet
 7. Ruskøyring enda i grøfta
 8. – Ta julehandelen lokalt
 9. I garasjen til Asle er det øl
 10. Brenn for skolebarna
 11. Gigantanlegg nærare realisering
 12. Ingrid sikra bronsen
 13. Har gått inn i Halloween-modus
 14. Martina og Cassandra vann prisen
 15. Kven har det finaste og største graskaret
 16. Graskarjakta, episode 10
 17. Dei yngste vitja dei eldste
 18. Suppekoking på Gjestgiveriet! (VIDEO)
 19. Møtte Kongen
 20. Føreslår ikkje kutt i ferjerutene i 2019
 21. Graskarjakta, episode 8
 22. Siger ikkje nok til å redda plassen
 23. Graskarjakta, episode 7
 24. Held hjula i gang
 25. Graskarjakta, episode 6
 26. Kongen av kleivane
 27. – Bruk refleks!
 28. Nitrist AIK utklassa av botnlaget
 29. Graskarjakta, episode 5
 30. 18-åring og internasjonal modell
 31. Medan me ventar på ny skule
 32. Vil laga fest for ungdom
 33. Skryt utan pengar
 34. Graskarjakta, episode 4
 35. Graskarjakta, episode 3
 36. Kommuneøkonomien under lupa
 37. Toppjobb i Helse Bergen
 38. Graskarjakta, episode 2
 39. På trening med 2013-kullet
 40. Graskarjakta, episode 1
 41. Førti år med fisk og forsking
 42. Forelska seg i hytta på Eido
 43. Med oldemor på basar
 44. Ulovleg jakt på Selbjørn
 45. Barn + handarbeid = sant
 46. Kor mange lus, Kim Roger?
 47. Reiser til fastlandet for å lufta hunden
 48. Billegare med elbil enn passasjer
 49. Brubygging i hallen
 50. Salmachef til Møkster
 51. Elise Heggen (18) møtte Solberg (videointervju)
 52. Klart for meirope på biblioteket
 53. Møtte shipping- verda på SMM
 54. Nesten 40 millionar frå havbruksfondet
 55. Eidsheim pusta liv i AIK
 56. Ny stilling til Annette Tøkje
 57. Tilrår å nytta opsjonen
 58. Med blikk for hus
 59. Grindkvalsafari
 60. Idrettsfest på Eidsbøen
 61. Skapte sjansar – tapte for tabelljumbo
 62. – Kven skal hjelpa oss?
 63. Frå gråstein til gull
 64. Kakekunstnaren
 65. Kyst i adle ledd
 66. Mellom pensum og pelletar
 67. Austevoll best på næringsliv
 68. Marsteinen og opninga av Austevollbadet
 69. Havforskarane ryddar Hyltropollen
 70. – Fylkeskommunen sitt ansvar
 71. Billeg med bussen
 72. Haust og hybelliv
 73. Johannes (9) las over 12 000 sider i sommar
 74. Steinsvik legg ned funksjonar i Austevoll
 75. Badet opna
 76. – Austevollbadet går ein trygg veg i møte
 77. Oppdatert: I rute frå klokka 16:45
 78. Krev ekstra mannskap på ferjene
 79. Leiar: Trygge ferjer
 80. – Ver varsame ved skulestart
 81. Tok beslag i 14 teiner
 82. Frå Jordan til småbruksdraum
 83. Ingen plask utan vask
 84. Falt i sjøen, redda seg i land
 85. PETIT: Kor er alle heltar hen?
 86. – Ville vore ein dårleg skurk
 87. Bubil-livet gjev fridom
 88. Lever ut draumen
 89. Reinsefisk for framtida
 90. Tjuvar stal krabbeteiner
 91. – Skal ikkje sjå slik ut
 92. Fiskarar på ungdomskvote
 93. Kritisk låg vasstand
 94. Learning by doing
 95. Heider til «Notmann»
 96. Sigrid tima sommarturane etter cellegifta
 97. Seksualundervising i hagen
 98. Populær konteinar-overnatting
 99. Opnar garden for å hjelpa
 100. Forbod mot å gjera opp eld utandørs
 101. – Kaiar skal ikkje privatiserast
 102. Intimt med Hut
 103. Sursøtt leppefiske
 104. Idyll på Hevrøy
 105. Nótbøtar Hille
 106. Fisk, plask og fest
 107. Branntillaup på Stolmen
 108. Smakfull historietime på Møkster
 109. Venta fire timar på akutthjelp
 110. Svingar seg for Sandtorv
 111. Usminka i motstraum
 112. Sa ja i utmarka
 113. Samskaparen Ingrid
 114. Nye tider frå Husavik
 115. Forventar nær 35 millionar kroner frå Havbruksfondet
 116. Nye lokale gjev bibliotekoppsving
 117. Sommarprat: Myrsnipa Anja Aarland
 118. Siste skrik i Bekkjarvik
 119. Kos på Sørlandet
 120. Nina vert direktør
 121. Meir armslag i nye lokale
 122. Symjedronninga
 123. Brenn for Pride
 124. Servicebåt gjennomfører naudslaktefartøyet sitt
 125. PETIT: Dikatorar, lærkula og Salah
 126. Vikingfamilien frå Tøkje
 127. Bilvask i nye tider
 128. Hadde knapt vore høgare enn Loddo
 129. PETIT: Beinklede eller campingplass
 130. Lesarbrev: OPENHEIT OG YTRINGSKULTUR I AUSTEVOLL KOMMUNE
 131. Gratis delikatesse
 132. På rett kurs
 133. Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget
 134. Forbod mot vasspreiarar
 135. KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande
 136. Den polske ambassadøren helste på Sildajento
 137. Skyss vil redusera rutetilbodet
 138. Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
 139. Takksame for auka fokus på lokal handel
 140. Vart hanka inn i bransjen
 141. Tare på opp og fram
 142. Forlenga garasjen for Cadillac’en
 143. Ein kunst for lystfiskarar
 144. Graskarkonkurranse!
 145. Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
 146. Kystlaget vil nyta kystkulturen
 147. Eit fagbrev på land og eit på vatn
 148. Iherdig innsats mot plast
 149. – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
 150. Løftar havnæringane
 151. Tidleg sans for trearbeid
 152. Rom med utsikt
 153. Fann tonen
 154. Fortvila over manglande tannlegetilbod
 155. Sommarvikar i Marsteinen
 156. Biblioteket – ei kjærleikserklæring
 157. Ulike vegar til kokkefaget
 158. Utklassa etter pause
 159. Utømmelege Inge
 160. Har bestilt ny Hardhaus
 161. Opprettar kontrollområde for ILA
 162. Ingen skot frå hofta
 163. Vil ikkje vifta med paragrafane
 164. Skreddarsydd for meir enn bøker
 165. – Ær’e her’e er party?
 166. Livet med laksen
 167. Kongens fortenstmedalje til Inge Halstensen
 168. ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske
 169. Hjartet av Minde?
 170. Den einaste dama på anlegget
 171. Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?
 172. Kommentar: Leggar med hår
 173. Rår til langvarig prevensjon
 174. Badar for betre psykisk helse
 175. Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv
 176. Bil på taket i Bratta
 177. Tek ingenting for gitt
 178. Får skiljeveggar i fellesdusjen
 179. Vil få fleire unge inn på bustadmarknaden
 180. Ferie heile året
 181. Kjekke dagar som støttekontakt
 182. Trer nåla for fargerike kvardagar
 183. Salto og svalestup på Selbjørn
 184. Kulturprisen til KDV Skulekorps
 185. Tek skippertak for søkjarar
 186. Mor, du hjartegode
 187. Dobbelt fokus på karategjengen
 188. Har starta nettbutikk for hund og katt
 189. Sjarken i hamn
 190. «Møkstrafjord» på veg heim
 191. Vert ny leiar på ASV
 192. Ei hyllest til ungdommen
 193. Frå Salem til Jerusalem
 194. Positive konklusjonar om konkurranseutsetting
 195. Bjarte Madsen (53) innstilt som ny rådmann
 196. Aktiv laurdagskveld
 197. Om bylgjetoppar og bylgjedalar på karrierevegen
 198. Kjem ikkje vidare
 199. Færre, men tyngre politisaker
 200. Grendahuset til sals
 201. Fleire kvinner på topp
 202. Ynskjer skatepark i Austevoll
 203. Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
 204. Trongen for ei kulturendring
 205. Endra livsstil
 206. Attende til normalen
 207. Hiv deg rundt og meld deg på!
 208. Havforskinga på Norge Rundt
 209. Er det noko tess?
 210. Om fortid og framtid
 211. – Har gjeve opp Austevoll kommune