2018

 1. Forbod mot å gjera opp eld utandørs
 2. – Kaiar skal ikkje privatiserast
 3. Intimt med Hut
 4. Sursøtt leppefiske
 5. Idyll på Hevrøy
 6. Nótbøtar Hille
 7. Fisk, plask og fest
 8. Branntillaup på Stolmen
 9. Smakfull historietime på Møkster
 10. Venta fire timar på akutthjelp
 11. Svingar seg for Sandtorv
 12. Usminka i motstraum
 13. Sa ja i utmarka
 14. Samskaparen Ingrid
 15. Nye tider frå Husavik
 16. Forventar nær 35 millionar kroner frå Havbruksfondet
 17. Nye lokale gjev bibliotekoppsving
 18. Sommarprat: Myrsnipa Anja Aarland
 19. Siste skrik i Bekkjarvik
 20. Kos på Sørlandet
 21. Nina vert direktør
 22. Meir armslag i nye lokale
 23. Symjedronninga
 24. Brenn for Pride
 25. Servicebåt gjennomfører naudslaktefartøyet sitt
 26. PETIT: Dikatorar, lærkula og Salah
 27. Vikingfamilien frå Tøkje
 28. Bilvask i nye tider
 29. Hadde knapt vore høgare enn Loddo
 30. PETIT: Beinklede eller campingplass
 31. Lesarbrev: OPENHEIT OG YTRINGSKULTUR I AUSTEVOLL KOMMUNE
 32. Gratis delikatesse
 33. På rett kurs
 34. Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget
 35. Forbod mot vasspreiarar
 36. KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande
 37. Den polske ambassadøren helste på Sildajento
 38. Skyss vil redusera rutetilbodet
 39. Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
 40. Takksame for auka fokus på lokal handel
 41. Vart hanka inn i bransjen
 42. Tare på opp og fram
 43. Forlenga garasjen for Cadillac’en
 44. Ein kunst for lystfiskarar
 45. Graskarkonkurranse!
 46. Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
 47. Kystlaget vil nyta kystkulturen
 48. Eit fagbrev på land og eit på vatn
 49. Iherdig innsats mot plast
 50. – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
 51. Løftar havnæringane
 52. Tidleg sans for trearbeid
 53. Rom med utsikt
 54. Fann tonen
 55. Fortvila over manglande tannlegetilbod
 56. Sommarvikar i Marsteinen
 57. Biblioteket – ei kjærleikserklæring
 58. Ulike vegar til kokkefaget
 59. Utklassa etter pause
 60. Utømmelege Inge
 61. Har bestilt ny Hardhaus
 62. Opprettar kontrollområde for ILA
 63. Ingen skot frå hofta
 64. Vil ikkje vifta med paragrafane
 65. Skreddarsydd for meir enn bøker
 66. – Ær’e her’e er party?
 67. Livet med laksen
 68. Kongens fortenstmedalje til Inge Halstensen
 69. ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske
 70. Hjartet av Minde?
 71. Den einaste dama på anlegget
 72. Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?
 73. Kommentar: Leggar med hår
 74. Rår til langvarig prevensjon
 75. Badar for betre psykisk helse
 76. Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv
 77. Bil på taket i Bratta
 78. Tek ingenting for gitt
 79. Får skiljeveggar i fellesdusjen
 80. Vil få fleire unge inn på bustadmarknaden
 81. Ferie heile året
 82. Kjekke dagar som støttekontakt
 83. Trer nåla for fargerike kvardagar
 84. Salto og svalestup på Selbjørn
 85. Kulturprisen til KDV Skulekorps
 86. Tek skippertak for søkjarar
 87. Mor, du hjartegode
 88. Dobbelt fokus på karategjengen
 89. Har starta nettbutikk for hund og katt
 90. Sjarken i hamn
 91. «Møkstrafjord» på veg heim
 92. Vert ny leiar på ASV
 93. Ei hyllest til ungdommen
 94. Frå Salem til Jerusalem
 95. Positive konklusjonar om konkurranseutsetting
 96. Bjarte Madsen (53) innstilt som ny rådmann
 97. Aktiv laurdagskveld
 98. Om bylgjetoppar og bylgjedalar på karrierevegen
 99. Kjem ikkje vidare
 100. Færre, men tyngre politisaker
 101. Grendahuset til sals
 102. Fleire kvinner på topp
 103. Ynskjer skatepark i Austevoll
 104. Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
 105. Trongen for ei kulturendring
 106. Endra livsstil
 107. Attende til normalen
 108. Hiv deg rundt og meld deg på!
 109. Havforskinga på Norge Rundt
 110. Er det noko tess?
 111. Om fortid og framtid
 112. – Har gjeve opp Austevoll kommune