2018

 1. Den polske ambassadøren helste på Sildajento
 2. Skyss vil redusera rutetilbodet
 3. Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
 4. Takksame for auka fokus på lokal handel
 5. Vart hanka inn i bransjen
 6. Tare på opp og fram
 7. Forlenga garasjen for Cadillac’en
 8. Ein kunst for lystfiskarar
 9. Graskarkonkurranse!
 10. Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
 11. Kystlaget vil nyta kystkulturen
 12. Eit fagbrev på land og eit på vatn
 13. Iherdig innsats mot plast
 14. – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
 15. Løftar havnæringane
 16. Tidleg sans for trearbeid
 17. Rom med utsikt
 18. Fann tonen
 19. Fortvila over manglande tannlegetilbod
 20. Sommarvikar i Marsteinen
 21. Biblioteket – ei kjærleikserklæring
 22. Ulike vegar til kokkefaget
 23. Utklassa etter pause
 24. Utømmelege Inge
 25. Har bestilt ny Hardhaus
 26. Opprettar kontrollområde for ILA
 27. Ingen skot frå hofta
 28. Vil ikkje vifta med paragrafane
 29. Skreddarsydd for meir enn bøker
 30. – Ær’e her’e er party?
 31. Livet med laksen
 32. Kongens fortenstmedalje til Inge Halstensen
 33. ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske
 34. Hjartet av Minde?
 35. Den einaste dama på anlegget
 36. Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?
 37. Kommentar: Leggar med hår
 38. Rår til langvarig prevensjon
 39. Badar for betre psykisk helse
 40. Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv
 41. Bil på taket i Bratta
 42. Tek ingenting for gitt
 43. Får skiljeveggar i fellesdusjen
 44. Vil få fleire unge inn på bustadmarknaden
 45. Ferie heile året
 46. Kjekke dagar som støttekontakt
 47. Trer nåla for fargerike kvardagar
 48. Salto og svalestup på Selbjørn
 49. Kulturprisen til KDV Skulekorps
 50. Tek skippertak for søkjarar
 51. Mor, du hjartegode
 52. Dobbelt fokus på karategjengen
 53. Har starta nettbutikk for hund og katt
 54. Sjarken i hamn
 55. «Møkstrafjord» på veg heim
 56. Vert ny leiar på ASV
 57. Ei hyllest til ungdommen
 58. Frå Salem til Jerusalem
 59. Positive konklusjonar om konkurranseutsetting
 60. Bjarte Madsen (53) innstilt som ny rådmann
 61. Aktiv laurdagskveld
 62. Om bylgjetoppar og bylgjedalar på karrierevegen
 63. Kjem ikkje vidare
 64. Færre, men tyngre politisaker
 65. Grendahuset til sals
 66. Fleire kvinner på topp
 67. Ynskjer skatepark i Austevoll
 68. Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
 69. Trongen for ei kulturendring
 70. Endra livsstil
 71. Attende til normalen
 72. Hiv deg rundt og meld deg på!
 73. Havforskinga på Norge Rundt
 74. Er det noko tess?
 75. Om fortid og framtid
 76. – Har gjeve opp Austevoll kommune