feb 242011
 


Rekneskapen til Austevoll kommune viser eit overskot på 10,8 millionar kroner før revisjon. Blir talet ståande vert det akkumulerte underskotet redusert til 17,3 millionar kroner.