mar 122015
 
Burgeren på Tonnings har det mest grovkverna kjøtet - perfekt for ganane til Tang og Tare.

Burgeren på Tonnings har det mest grovkverna kjøtet i testen – perfekt for ganane til Tang og Tare.

Marsteinen har dei siste vekene sendt to svoltne medarbeidarar på burgertesting rundt i kommunen, med misjon om å finna den beste burgeropplevinga Austevoll kan by på. I testen har Tang og Tare vurdert heile spekteret av hurtigmåltidet, der forventing, situasjon og pris har vore like viktig som kvalitet og smak. Med andre ord kva er beste burgaren gatekjøkenet kan by på, og kva der den beste restauranten har på menyen?

Les den store, høgtidelege og alvorsprega burgertesten i Marsteinen på papir eller PDF.