apr 232015
 

gardar og vilborg02
Dei siste fem åra har Austevoll auka folketalet med 441 personar. Flest vel å busetja seg på Hundvåkøy, medan Haukanes og Bratto er staden med størst utvikling i prosent. For Garðar, Vilborg og vesle Rakel (biletet) er fridomen og roa på toppen av Haukanes midt i blinken.