mai 232015
 
"Haugagut" til kai heime i Torangsvågen før dåpen i dag.

«Haugagut» til kai heime i Torangsvågen før dåpen i dag.

Det var raust om godorda hos kjennarane då «Haugagut» vart teken i nærare augesyn i dag. Gjennomtenkt, ikkje spart på noko, auge for detaljar var nokre av karakteristikkane Marsteinen fekk frå dei som veit kva dei snakkar om.

Marsteinen kjem attende med rikhalding fotoreportasje frå den flotte dåpsdagen i avisa til veka, og føyar seg så lenge inn i rekkjar av gratulantar.