mai 282015
 

TorGrini
Rektor ved ungdomsskulen, Tor Grini, fråtrer stillinga si. Han får likevel full løn av kommunen inntil han går av med pensjon. Bakgrunnen skal mellom anna vera usemje om budsjett og pengebruken ved skulen.