jun 042015
 
John Tveit, sjef for kultur- og næringsutvikling i Austevoll kommune, John Tveit, ynskjer di hjelp til å kartleggja kulturminne kring på øyane.

John Tveit, sjef for kultur- og næringsutvikling i Austevoll kommune, John Tveit, ynskjer di hjelp til å kartleggja kulturminne kring på øyane.

Levande minne frå farne tider, spor etter menneskeleg aktivitet i alle formar. No skal Austevoll kommune samla alt dei kan finna i eit planverktøy – og dei treng hjelpa di.