jun 052015
 

I går var den årlege sommarframsyninga til Austevoll kulturskule. 85 elevar fordelt på faga song, gitar, piano, keyboard, slagverk, tverrfløyte og band opptredde under konserten, medan kunst laga av elevane på teikning og måling dekorerte bakgrunnen på storskjerm gjennom kvelden. Konserten hadde namnet Bølgjer, som òg var temaet teikneelevane hadde arbeidd ut frå.

Her finn du bilete av alle elevane som opptredde under Bøgjer: