jun 252015
 
Høgre meiner tilliten til rådmann Helge Skugstad og ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) er svekka etter at dei ikkje fekk lagt fram avtala mellom Tor Grini og Austevoll kommune.

Høgre meiner tilliten til rådmann Helge Skugstad og ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) er svekka etter at dei ikkje fekk lagt fram avtala mellom Tor Grini og Austevoll kommune.

Høgre og Liv Bente Storebø er frustrerte over at dei enno ikkje har fått innsyn i dokumenta som ligg i botn for avtala mellom Austevoll kommune og avgått rektor på ungdomsskulen, Tor Grini. No spør dei kva som skjer med demokratiet i Austevoll.

Denne saka kamn du lesa i avisa i dag.