jul 232015
 

MøksterBu_pakkeriet2
Det skal verta liv og røre ved det gamle laksepakkeriet på den grøne øya. Møkster Bu har kjøpt området med tre bygg, og ynskjer mest av alt heilårsarbeidsplassar.

Kva kan ein få til med 850 rutemeter, like ved storhavet på ei øy som mangedoblar innbyggjartalet om sommaren, men elles har lang dvale med om lag 50 innbyggjarar? Mykje, skal ein tru tre av styremedlemmane i Møkster Bu.
– Me har fått inn utruleg mange gode innspel, det kan vera alt frå kontorfellesskap for alle som elles arbeider heimefrå, via kafédrift til overnatting, seier Roger Jørgensen, som leiar foreininga. Møkster Bu har føremål om å auka innbyggjartalet på øya. Å leggja til rette for arbeidsplassar gjennom heile året er ein av hovudmåla.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.