aug 062015
 
Thomas Sivertsen (16)  har sommarjobb ved Fedøy Elektro. Han oppmodar ungdom til å arbeida om sommaren – det einaste negative med ikkje å ha fri, er mindre tid til bading og Game of Thrones!

Thomas Sivertsen (16) har sommarjobb ved Fedøy Elektro. Han oppmodar ungdom til å arbeida om sommaren – det einaste negative med ikkje å ha fri, er mindre tid til bading og Game of Thrones!

Sommaren er tida når kommunen er fylt opp med unge vikarar ved dei ulike verksemdene. Marsteinen har snakka med fem ungdommar som har vore i sommarjobb i år.