aug 132015
 

Kva skal me spørja dei om
Fram mot kommunestyrevalet 14. september vil Marsteinen kvar veke setja av spalteplass for å la lesarane stilla spørsmål til dei sju ordførarkandidatane våre. Tema denne veka er samferdsle. 

Til neste utgåve, søkjer me lesarane sine spørsmål som dreier seg om NÆRINGSLIV.
Send spørsmåla dine til redaksjonen@marsteinen.no innan komande sundag, den 16. august. Merk e-posten Spørsmål til ordførarkandidatane.