aug 272015
 
Åboren gjev auren konkurranse i matfatet, og er eit stadig trugsmål mot yngel.

Åboren gjev auren konkurranse i matfatet, og er eit stadig trugsmål mot yngel.

Ei stamme åbor har etablert seg i Fagerbakkevatnet på Selbjørn. Dei som har sett ut fisken kan ha gjort seg skuld i å øydelggja den biologiske balansen i vatnet, og risikerer påtale. Åbor trugar både lokal brunaure og sjøaure som veks opp i vatnet.

– Det er ein fortvilande situasjon. Fagerbakkevatnet hadde eit enormt potensiale som fiskevatn, som me no kan vinka farvel til, seier Håvard Kleppe i Austevoll jakt- og fiskelag til Marsteinen.

Fullstending nyhendesak får du i avisa i dag.