sep 102015
 
For Inger Marie Møgster er det særleg meiningsfullt å hjelpa dei som har det vanskeleg. Barna på Fenase-heimen i Brasil har ein heilt spesiell stad i hjarta hennar.

For Inger Marie Møgster er det særleg meiningsfullt å hjelpa dei som har det vanskeleg. Barna på Fenase-heimen i Brasil har ein heilt spesiell stad i hjarta hennar.

Det er fleire positive faktorar som bidreg til at austevollingar har gode føresetnader til å kjenna på lukka. Marsteinen har prata med fagfolk og fleire personar i Austevoll om kva som er meininga med livet og om kva som skapar kvardagslukke for dei.

Inger Marie Møgster og fleire andre austevollingar definerer denne veka kva som gjer tilværet meiningsfullt for dei.