sep 172015
 
Morten Storebø (H) og Anje Heggholmen (Ap) på makta sin tinde etter valet. Teikning: may Linn Clement.

Morten Storebø (H) og Anja Heggholmen (Ap) på makta sin tind etter valet. Teikning: May Linn Clement.

Kvifor vart det valras for Framstegspartiet? Kom Høgre og Arbeidarpartiet til dekka bord? I avisa i dag får du analysa.