sep 242015
 
Øvst er ein fargerik hannfisk, i midten er ei ho og nedst er ein snikar – altså ein han som gjer seg ut for å vera ei ho. Ein kan berre skilja hoene frå snikarane i gytetida. Foto: Tonje K. Sørdalen, Universitetet i Agder.

Øvst er ein fargerik hannfisk, i midten er ei ho og nedst er ein snikar – altså ein han som gjer seg ut for å vera ei ho. Ein kan berre skilja hoene frå snikarane i gytetida.
Foto: Tonje K. Sørdalen, Universitetet i Agder.

Kvifor vert nokon grøngylthannar transvestittar, og er dei større hannane meir attraktive for ho-fisken? Dette vil ei forskargruppe ved Havforskingsinstituttet finna ut av.

Sidan 2013 har leppefisken grøngylt vore under lupa eit ein gjeng forskarar ved Havforskingsinstituttet, som nyttar eit område i Storebøvågen ved instituttet si avdeling på Haukanes aktivt i forskinga. No har dei søkt Forskingsrådet om midlar til å halde fram med undersøkingane i Austevoll i fire nye år. Den gode dialogen med leppefiskarane i området, må gjerne vare ved.

Les heile saka i Marsteinen, på papir eller e-avis.