sep 242015
 

Edvard Johannes Stangeland
Edvard Johannes Stangeland var sendebod då han på vegne av seg sjølv og Framstegspartiet la ordførarkjeda og rekommunalisering av pleie- og omsorgstenestene i potten for å få Arbeidarpartiet til å bryta samtalane med Høgre.