okt 082015
 
Grethe Drønen Ringdal (H), ropar eit varsku om ein kystsoneplan som ikkje tek høgde for vekst i oppdrettsnæringa.

Grethe Drønen Ringdal (H), ropar eit varsku om ein kystsoneplan som ikkje tek høgde for vekst i oppdrettsnæringa.

Grethe Drønen Ringdal (H) tek på alvor at kystsoneplanen kan hindra oppdrettnæringa til å utvikla seg. Årsaka er at for lite område er sett av til vekst.