okt 222015
 

Hovudsakside3
Ordførar Morten Storebø (H) meiner det er på høg til å setja inn eit ekstra gir når Skyss snart leverer anbodsbrunnlaga for ferjesambanda våre frå teiknebordet.

Kor mange turar skal ferjene våre gå over fjorden? Ordførar Morten Storebø meiner sambandet nordover er underdimensjonert, og arbeider for å få fleire med seg til å tala Austevoll si sak.
– Dei nye ferjekontraktane er ekstemt viktige for Austevoll i framtida, og me kjenner ei klar trong for å gje arbeidet overfor Skyss og fylkeskommunen høgare prioritet, seier den ferske ordføraren til lokalavisa.

Les heile saka i Marsteinen på papir, eller kjøp e-avis i kolonnen til høgre.