okt 222015
 

rektor med elevar
Skuleåret 2015-16 vert eit spesielt år for elevane og dei tilsette ved Storebø skule, som på kloss hald får sjå nye-skulen ta form. I slutten av september kunne dei flytta inn i det fyrste ferdige bygget, og denne veka fekk Marsteinen ei synfaring med rektor.