nov 122015
 
Målfrid Bjånesøy og Aashild Dalen Veivåg er klare med ny utgåve av magasinet til Austevoll mållag, "Rakved".

Målfrid Bjånesøy og Aashild Dalen Veivåg er klare med ny utgåve av magasinet til Austevoll mållag, «Rakved».

I godt vaksen alder bestemte dei seg for å gjera noko dei aldri før hadde gjort: Danna ein redaksjon og laga lokalhistorisk skriveri om Austevoll. No er fjerde utgåve av Rakved i sal, og Austevoll mållag er godt nøgde med produktet sitt.