mar 102011
 

Kyststamvegen kjem truleg ikkje til å gå over øyane våre. Det såg ut til å liggja i korta at Austevoll ikkje var eit alternativ vegvesenet ynskte å sjå vidare på.