des 032015
 

lysvaken4
I helga var sjetteklassingar over heile landet samla i forskjellige kyrkjelydar for å vera saman i adventsnatta. I Hundvåkøy kyrkje var det mykje liv og moro då Lys vaken vart arrangert for fjerde gang.

– Det kjekkaste med arrangementet var at me var saman med vener, og fekk overnatta i kyrkja, seier ei av dei 52 elleveåringane som deltok på Lys vaken som vart arrangert i regi av Den norske Kyrkja frå laurdag til sundag.
Ungane møtte opp laurdags ettermiddagen, der dei starta med pølser, saft og namneleikar saman med sokneprest Anne-Marie Sandve før dei gjekk over til innøving av den nasjonale Lys vaken-dansen, som dei skulle opptre med dagen etter.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.