mar 102011
 

Klinkis og uskodde kjøretøy skapte kaos på vegen ned til ferjekaien på Austevollshella

Uskodde lastebilar skapar kaos på vegen ned til ferjekaien på Austevollshella. På toppen etter rundkjøringa sperrar ein trailer heile vegbana. Det vert jobba med å opna vegen så raskt som mogleg. Målet er å få vegen open att til neste ferjeavgang klokka 11.00, likevel kan det vera lurt å vera ute i god tid.

Person bilar får passera via vegen gjennom byggefeltet på Austevollshella.