jan 142016
 
Grasrotmidlane er viktige for Stolmen vel, som driv bassenget på øya.

Grasrotmidlane er viktige for Stolmen vel, som driv bassenget på øya.

Grasrotandelen har mykje å seia for velforeningane og idrettslaga i Austevoll. I fjor enda mange hundretusen kroner på kontoane til lag og organisasjonar på øyane.