feb 182016
 
Morten Storebø er nøgd med aspekt av ferjeanboda, men meiner at seinare avgangar er naudsynt for å sikra Austevoll vidare vekst.

Morten Storebø er nøgd med aspekt av ferjeanboda, men meiner at seinare avgangar er naudsynt for å sikra Austevoll vidare vekst.

 

Konkurransegrunnlaget for neste anbodsperiode legg ikkje opp til mange nok avgangar til og frå Austevoll, meiner ordførar Morten Storebø (H). No forventar han justeringar.

 

Grunnlaget for kva som vert Austevoll sitt ferjetilbod i tolv år frå 2018 ligg føre. Det får ordførar Morten Storebø (H) til å ropa varsku.

– Signala frå både fylkesrådmann og fylkesordførar Hestetun (A) har vore at sambanda våre, og spesielt Hufthamar–Krokeide kom til å verta prioritert. Ruteproduksjonen viser noko heilt anna, konstaterer Storebø. Han peikar rettnok på at miljøkrava som vert stilte kan føra med seg nye ferjer, auka driftstryggleik og sikkert transport. Likevel krev Austevoll ferjer som går, òg seinare på kvelden og natta enn det rutene ligg opp til i dag.

Resten av saka kan du lesa på papir eller PDF, som du kan kjøpa her.