mar 032016
 
Det har stått til nedfalls, men no er det lys i bakken på Samsonstykket.

Det har stått til nedfalls, men no er det lys i bakken på Samsonstykket.

Etter at Jan Ove Våge overtok marka i fjor har han fått Samsonstykket i skikkelig stand igjen. Eigedomen nyttast no som både sauebeite og tur-attraksjon.