mar 312016
 
Gode prisar på mellom anna kolmule pregar fiskeria så langt i år. Arkivfoto: Gamle "Østerbris" i Atlanteren.

Gode prisar på mellom anna kolmule pregar fiskeria så langt i år. Arkivfoto: Gamle «Østerbris» i Atlanteren.

Alle piler går rett oppover i fiskerinæringa, særleg står det sprekt til i ringnót, der båtane fram til for ei vekesidan hadde levert verdiar for 1,9 milliardar kroner, noko som ei ei auke på heile 506 millionar krone frå same periode i fjor – samstundes som kvantumet levert fangst er på veg ned. Mellom anna skal vêrfenomenet El Nino ha spelt mykje inn på prisane på kolmule, mindre fiskemjøl og -olje frå Perú verkar positivt inn på råvareprisen.