apr 142016
 
Bridgeklubben er ikkje berre for gamle gubbar. No inviterer dei til ungdomsleir.

Bridgeklubben er ikkje berre for gamle gubbar. No inviterer dei til ungdomsleir.

Austevoll Bridgeklubb vart stifta for 42 år sidan, og fleire av kortspelarane er no pensjonistar. No ynskjer dei å få med yngre spelarar, og inviterer til blant anna sommarleir for unge.