jun 092016
 
Storekalsøy får nytt og friskt vant i morgon. Dét er Odd Brekke og Torleif Ole Samland (i forgrunnen) nøgde med.

Storekalsøy får nytt og friskt vant i morgon. Dét er Odd Brekke og Torleif Ole Samland (i forgrunnen) nøgde med.

Storekalsøy får langt betre vatn når Eriksvatnet pensjonerer seg som drikkevasskjelde i morgon. Knappe tre kilometer med vassleidning syt for dét.

Les meir i avisa.