jun 162016
 
Terje Engevik (t.h.) har sterkt tilhøyringheit til Blåsterneset, og har vore på ei rekkje utlandsoppdrag som FN-soldat og delegat for Raudekrossen.

Terje Engevik (t.h.) har sterkt tilhøyringheit til Blåsterneset, og har vore på ei rekkje utlandsoppdrag som FN-soldat og delegat for Raudekrossen. Her i Bosnia i 1997.

Han har sett mange krigar frå innsida, men reflekterer likefullt med ansvarleg humanisme når han kjem inn på flyktningespørmålet, Terje Engevik.