aug 082016
 
Regn på ruta - send oss ditt beste nedbørfoto.

Regn på ruta – send oss ditt beste nedbørfoto.

Nedbør har vore sommaren 2016, men berre nokre få opphald i regnbygene – i alle høve om ein reknar skuleferien – måndag og tysdag skal det ausa endå meir ned, og lokalavisa ynskjer seg fine, spenstige foto som gjerne oppsummerer ein rekordsommar med millimeter nedbør som målestokk.

Send foto med namn og adresse til redaksjonen@marsteinen.no.

Me kvitterer med eit Flaxlodd i retur om du kjem på trykk.