aug 112016
 
Lånte pengar ut til tilsett, utan formell sikring.

Lånte pengar ut til tilsett, utan formell sikring.

Kraftlaget gav eit usikra lån på 370 000 til ein av dei tilsette. Det reagerte revisor på.

Les nyhendevinklinga på PDF.