aug 182016
 
Benno og Carolin trist som plomma i egget i Austevoll.

Benno og Carolin trist som plomma i egget i Austevoll.

Veteranbilar, ´50-talet og fotografi er berre noko av det som kjærasteparet interesserer seg for. Etter å ha flytta frå Tyskland har Caroline Engel og Benno Weisser slått seg til ro i Austevoll.