sep 082016
 
Frå i dag har resten av eigarskapet av denne linebåten formelt sett vorte austevollsk. Og der med får han nytt namn og H-AV i baugen.

Frå i dag har resten av eigarskapet av denne linebåten formelt sett vorte austevollsk. Og der med får han nytt namn og H-AV i baugen.

«Geir» er vorten «Østerfjord», og med det er den fyrste linebåten på 35 år registert til Austevoll. Fiskebåten er eigd 100 prosent av Østerfjord AS, som igjen er eigd av Østerbris AS. Båten har fem torskekvoter og fem hysekvoter, og er dermed fullstrukturert.