sep 152016
 

I avisa i dag kan du lesa om kompisane Velimir og Anders som jaktar middag med harpun under vassoverflata. Sjekk òg ut denne minuttet frå delar av Austevoll dei færraste av oss ser med eigne augo.