mar 242011
 

Så langt i år har ringnot fått veldig bra prisar for fangstane sine av NVG sild, lodde og kolmule. Dei siste fangstane av kolmule har vorte seld til tett oppunder fem kroner.