okt 062016
 
Hummarfeberen brusar i blodet til ei rekkje austevollingar, også Even Haugland.

Hummarfeberen brusar i blodet til ei rekkje austevollingar, også Even Haugland.

Even Haugland (61) er ein kløpper til å fanga hummar, bli med på tokt og les samstundes Gro van der Meeren sitt historiske djupdykk etter kardinalen i Blåmyra. Les sakene på papir eller PDF i dag.