okt 132016
 
Austevoll ungdomsskule er vorten mobilfri skule, og er eitt av tiltaka for å stimulera til eit betre sosialt miljø. Illustrasjonsfoto. iStockphoto.

Austevoll ungdomsskule er vorten mobilfri skule, og er eitt av tiltaka for å stimulera til eit betre sosialt miljø. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Austevoll ungdomsskule arbeider målretta for å skapa eit meir inkluderande sosialt miljø. Mobilfri skuletid, dykjeområde og aktivitetar i friminutta ser ut til å bera fruktar.