okt 202016
 
Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar.

Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar. Arkivfoto.

51 prosent av dei spurde er positive til at det vert krevja inn bompengar for å utbetra dårlege vegar i kommunen, slik som er ved Liabrotet på Selbjørn, der mykje trafikk og fråverande gang- og sykkelveg, gjer ferdsle farefull.

Heile saka les du på PDF eller papir i dag.