okt 202016
 
Ivrige morsjonistar ventar på klarsignal frå Hanne Haugland.

Ivrige morsjonistar ventar på klarsignal frå Hanne Haugland.

Lokalavisa var med då Hanne Haugland stilte som trenar for fyrste gong. Med utandørs og sosial trening håpar ho at fleire vil bli med framover.

Les reportasje i avisa denne veka.