nov 032016
 
Rettsteikning: May Linn Clement.

Rettsteikning: May Linn Clement.

Bergen tingrett har sett av 16 dagar i retten i saka der ein mann frå Austevoll er tiltalt for overgrep mot 62 barn i Noreg og Filippinane. Mannen vert forsvara av Gisle Didriksen (til venstre) og Steinar Andersen. 

Les Marsteinen si sak frå retten her.