nov 162016
 

Austevoll kommune har ledig 20% vikariat som danselærar med arbeidsstad f.t. kulturskulen.

Stilinga er ledig frå 01.01.2017 – 31.07.201

7

Austevoll kommune har ledig 12% fast stilling som kulturskulelærar med arbeidsstad f.t.

Kulturskulen. Stillinga er ledig frå 01.02.2017

 

For  nærare informasjon om stillingane gå inn på Austevoll kommune si heimeside

www.austevol.kommune.no under ledige stillingar.