mar 242011
 

Det er blanda kjensler ved Austevoll vidaregåande skule. VG1 elekrofag er oppe og går att, naturbruk får to fulle klassar, men helse- og sosialfag har så få søkjarar at lina truleg vert lagd ned.