nov 172016
 
Alexandra Sæle Sæbø, Hege Iren Austevoll og Astrid Marlen Sivertsen vonar at satsinga retta mot dei yngste kan halda fram utover februar 2017. Nytta av å vera tidleg involvert er stor, meiner dei.

Alexandra Sæle Sæbø, Hege Iren Austevoll og Astrid Marlen Sivertsen vonar at satsinga retta mot dei yngste kan halda fram utover februar 2017. Nytta av å vera tidleg involvert er stor, meiner dei.

Helsesystre ute i barnehagane og grep for å komma overvekt og fedme til live på eit gunstig tidspunkt, er hovudtrekka i kommunen sin ekstrainnsats retta mot barn frå barnehagealder til vidaregåande.