nov 232016
 

Austevoll kommune har ledig 12 prosent fast stilling som kulturskulelærar – slagverk/trommer.

Søknadsfrist: 05.12.2016

 

For nærare informasjon om stillinga gå inn på Austevoll kommune si heimeside www.austevoll.kommune.no

si heimeside.