nov 302016
 

Fiskerisogekalenderen

for Austevoll 2017, 23. årgang, med 24 bilder, kr 100,- + porto. E-post til: fiskerisogelget@yahoo.no

Tlf/sms: 926 95 320 – 55 08 71 55 – 55 08 74 48 – 468 16 048

I sal på dei vanlege stadane.

På Storebø berre på Heimalaga.

 

 

Gardsnr.10. bruk 10 på Rabben 

vert vurdert seld. Omlag 17 mål innmark og del av felles utmark, som er omlag 200 mål. Eigendomen er utan bygningar. Kontakt:

Bjørn Olav Rabben,  tlf 908 93 205

 

 

Tørr ved i 60 liter sekkar 

til sals.

Tlf 901 86 961